Polityka prywatności Riders Express Sp. z o.o.

Czytając, przeglądając i używając serwis internetowy www.riders.com.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie www.riders.com.pl. Jako właściciel www.riders.com.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób www.riders.com.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników www.riders.com.pl.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać www.riders.com.pl lub przesłać uwagi na adres email: biuro@riders.com.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z www.riders.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków nazwa fimy i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych teleadresowych firmy oraz niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Bezpieczeństwo

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się przy użyciu bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, podmiotom, osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z www.riders.com.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do www.riders.com.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysłanie dotyczy naszych produktów lub została opłacona przez sponsora wspierającego biuro@riders.com.pl. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie biuro@riders.com.pl, dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Riders Express Sp. z o.o. nie podlegają Polityce Prywatności.