Ogólne zasady i informacje

Ogólne informacje, zasady i terminy wyjaśniające parametry oraz wymagania dotyczące paczek i towarów realizowanych przez Riders Express Sp. z o.o..

Paczka standardowa to jeden element, którego najdłuższy bok posiada maksymalny wymiar 120 cm długości, a dwa pozostałe boki wymiar do 60 cm i nie może przekraczać łącznego wymiaru 300 cm według wzoru = (długość + obwód). Paczka standardowa stanowi element, który nie zawiera w sobie składowych, które mogą się potłuc, rozsypać, rozlać itp.
Paczka niesortowalna to jeden element, którego najdłuższy bok wynosi maksymalnie 200 cm, a dwa pozostałe do 60 cm. Paczka nie może przekraczać 330 cm według wzoru = (długość + obwód). Dotyczy to również elementów szklanych, owalnych, cylindrycznych, góra/dół, owiniętych folią, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami, lepką powierzchnią uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się, płyny, chemikalia, opakowanie metalowe lub drewniane oraz paczki o wadze powyżej 30 kg.
Waga przesyłki obliczana jest na podstawie dwóch parametrów, który jest większy tj. całkowitego ciężaru rzeczywistego lub całkowitego ciężaru wymiarowego paczki. Części kilograma zaokrągla się w górę i za nadwagę pobierana jest opłata według następnej pozycji. Wagę objętościową obliczamy według wzoru = długość x szerokość x wysokość / 5000. Dla przesyłek wielopaczkowych opłata jest naliczana na podstawie sumy wagi wszystkich paczek w danej przesyłce.
Duża paczka to element w przypadku którego długość oraz obwód łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.
Przesyłka dłużycowa jest to jeden element o długości od ponad 2 do 3 m, stanowi osobną przesyłkę (wymagany odrębny list przewozowy). Dla elementu dłużycowego obowiązuje waga dłużycowa według przelicznika: 1 metr bieżący = 100 kg, waga rzeczywista elementu dłużycowego nie może przekraczać 50 kg.
Paleta niestandardowa to element przekraczający obrys palety EURO o wymiarach 80 cm x 120 cm i wysokości łącznej 180 cm wraz z podstawą palety. Koszt usługi dla palet niestandardowych wynosi dwukrotność ceny według odpowiednich przedziałów wagowych cennika paczkowego.