Dokumenty do pobrania

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO

Cennik Riders 2018

Cennik Riders Export

Cennik Riders Import

Faktura pro forma

Oświadczenie o akceptacji Faktur VAT wersja elektroniczna

Protokół szkody

Regulamin świadczenia usług

Tabela kodów Riders - Strefa roszerzona

 Szanowni Państwo,

Mamy nadzieję, że powyższe informacje spotkają się z Państwa zrozumieniem, a w przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają:

X